Opstart groepspraktijk Beste klanten, dierenartsen   Marie-Laure   Kerschot   (DAP   Mioef)   en   Anouk   De   Wolf   (DAP   De   Wolf)   zullen   in   2020   hun   praktijken   samenbrengen   tot   één groepspraktijk: DAP Animal. De belangrijkste voordelen voor u op een rijtje: voor niet-dringende zaken kan u nog steeds bij uw eigen vertrouwde dierenarts terecht meer kennis beschikbaar binnen één praktijk meer apparatuur en materiaal beschikbaar zonder dat de prijzen hiervoor moeten stijgen hogere beschikbaarheid en langere openingsuren betere behandeling wanneer een extra paar handen vereist is betere opvang van spoedgevallen iedere collega kan het dossier van uw dier inkijken waardoor een betere ondersteuning geboden kan worden bij spoedgevallen De   groepspraktijk   opent   in   april   2020   in   de   Gasthuisstraat   23   te   Ranst   (over   de   kerk),   op   minder   dan   1   km   van   DAP   De   Wolf   en   minder   dan   3km van de huidige locatie van DAP Mioef. Hier zijn voldoende parkeermogelijkheden voor de deur.   Klanten   van   DAP   Mioef   kunnen   voor   eerstelijns   consultaties   nog   steeds   op   afspraak   terecht   op   de   huidige   locatie:   Selsaetenstraat   43   2160 Wommelgem. Aangezien   de   diergeneeskundige   kennis   steeds   verder   uitbreidt,   zullen   Anouk   en   Marie-Laure   zich   elk   verdiepen   in   bepaalde   vakgebieden   om uw   dieren   zo   de   beste   zorg   te   kunnen   bieden.   Anouk   neemt   de   tandheelkunde   en   complexe   chirurgie   voor   haar   rekening.   Marie-Laure verdiept   zich   verder   in   de   interne   geneeskunde,   spoedgeneeskunde,   intensieve   zorgen,   kattengeneeskunde   en   fysiotherapie   &   palliatieve zorgen. Daarnaast blijven beide dierenartsen beschikbaar voor eerstelijns diergeneeskundige consultaties. Beide   dierenartsen   zullen   hun   kennis   in   hun   vakgebied   verbreden   en   up   to   date   houden   door   1   à   2   dagen   per   week   werkzaam   te   zijn   in   andere specialistische   dierenklinieken   en   -praktijken   binnen   hun   vakgebied.   Er   zal   echter   altijd   minstens   één   dierenarts   op   de   praktijk   aanwezig   zijn om jullie verder te helpen. Iedere   verandering   gaat   echter   gepaard   met   een   overgangsperiode.   Tijdens   deze   overgangsperiode   van   januari   tot   maart   zorgen   wij   er   ook steeds   voor   dat   er   minstens   één   dierenarts   beschikbaar   is   tijdens   onze   openingsuren.   Het   is   echter   mogelijk   dat   u   voor   dringende   zaken   verder geholpen   zal   worden   door   de   collega   op   haar   praktijk.   Beide   praktijken   liggen   echter   op   minder   dan   3km   van   elkaar,   dus   u   zal   nooit   ver   moeten rijden. Indien noodzakelijk kan er een huisbezoek ingepland worden. Anouk is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Marie-Laure is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Tot snel op onze praktijk! Met diervriendelijke groetjes, Marie-Laure en Anouk

Nieuws

Nieuws

Opstart groepspraktijk Beste klanten, dierenartsen    Marie-Laure    Kerschot    (DAP    Mioef)    en Anouk    De    Wolf    (DAP    De    Wolf)    zullen    in    2020    hun praktijken   samenbrengen   tot   één   groepspraktijk:   DAP Animal. De belangrijkste voordelen voor u op een rijtje: voor   niet-dringende   zaken   kan   u   nog   steeds   bij uw eigen vertrouwde dierenarts terecht meer kennis beschikbaar binnen één praktijk meer      apparatuur      en      materiaal      beschikbaar zonder dat de prijzen hiervoor moeten stijgen hogere beschikbaarheid en langere openingsuren betere     behandeling     wanneer     een     extra     paar handen vereist is betere opvang van spoedgevallen iedere     collega     kan     het     dossier     van     uw     dier inkijken     waardoor     een     betere     ondersteuning geboden kan worden bij spoedgevallen De      groepspraktijk      opent      in      april      2020      in      de Gasthuisstraat   23   te   Ranst   (over   de   kerk),   op   3km   van de   huidige   lokatie   van   DAP   Mioef.   Hier   zijn   voldoende parkeermogelijkheden voor de deur.   Klanten     van     DAP     Mioef     kunnen     voor     eerstelijns consultaties    nog    steeds    op    afspraak    terecht    op    de huidige locatie: Selsaetenstraat 43 2160 Wommelgem. Aangezien   de   diergeneeskundige   kennis   steeds   verder uitbreidt,     zullen     Anouk     en     Marie-Laure     zich     elk verdiepen   in   bepaalde   vakgebieden   om   uw   dieren   zo de    beste    zorg    te    kunnen    bieden.    Anouk    neemt    de tandheelkunde     en     complexe     chirurgie     voor     haar rekening.    Marie-Laure    verdiept    zich    verder    in    de interne   geneeskunde,   spoedgeneeskunde,   intensieve zorgen,      kattengeneeskunde      en      fysiotherapie      & palliatieve        zorgen.        Daarnaast        blijven        beide dierenartsen          beschikbaar          voor          eerstelijns diergeneeskundige consultaties. Beide   dierenartsen   zullen   hun   kennis   in   hun   vakgebied verbreden   en   up   to   date   houden   door   1   à   2   dagen   per week     werkzaam     te     zijn     in     andere     specialistische dierenklinieken   en   -praktijken   binnen   hun   vakgebied. Er    zal    echter    altijd    minstens    één    dierenarts    op    de praktijk aanwezig zijn om jullie verder te helpen. Iedere    verandering    gaat    echter    gepaard    met    een overgangsperiode.   Tijdens   deze   overgangsperiode   van januari   tot   maart   zorgen   wij   er   ook   steeds   voor   dat   er minstens   één   dierenarts   beschikbaar   is   tijdens   onze openingsuren.    Het    is    echter    mogelijk    dat    u    voor dringende   zaken   verder   geholpen   zal   worden   door   de collega   op   haar   praktijk.   Beide   praktijken   liggen   echter op   minder   dan   3km   van   elkaar,   dus   u   zal   nooit   ver moeten     rijden.     Indien     noodzakelijk     kan     er     een huisbezoek ingepland worden. Anouk       is       aanwezig       op       maandag,       woensdag, donderdag en vrijdag. Marie-Laure    is    aanwezig    op    maandag,    dinsdag    en donderdag. Tot snel op onze praktijk! Met diervriendelijke groetjes, Marie-Laure en Anouk